الف) اصول نگارشی و محتوایی دستور کار

از آنجائی که دستورکار نقش مهمترین سند حقوقی مهندس ناظر را دارد، لذا رعایت ترتیباتی در آن الزامیست. چرا که در غیر اینصورت قابلیتی جهت ارائه به محاکم حقوقی نخواهد داشت. مشخصات الزامی دستورکار به ترتیب ذیل است؛

دستورکار باید خطاب به کسی باشد که برگه سبز تعهد نظارت را به عنوان مالک گواهی امضاء نموده است. این شخص ممکن است مالک، وکیل وی و یا سازنده باشد. شماره پرونده و آدرس ملک دقیقاً مطابق با پروانه در ادامه دستور کار اضافه می شود.
از دیگر موارد بسیار مهمِ دستورکار وجود تاریخ در متن دستورکار است. پس از مقدمات فوق، متن دستورکار آغاز می شود که عبارت است از مواردی که احتمال بوجود آمدن حادثه را افزایش میدهند.

نکته بسیار مهم در ذکر این موارد ارائه راه حل، بلافاصله پس از ذکر مسأله است و اینکه ناظر، مالک را ملزم به رعایت و اجرای موارد ذکر شده نماید.

گرفتنِ رسیدِ دستورکار به اندازه نوشتن آن با اهمیت است. برای آسانتر شدن کار بهتر است مهندس ناظر همیشه کاغذ سفید، خودکار، کاربن و گیرۀ کاغذ همراه داشته باشد. بدین شکل که هر گاه در هر یک از بازدیدهایش احساس خطر و ناامنی در کارگاه داشت بتواند بلافاصله در حین بازدید دستورکار مربوطه را بنویسد و از مالک رسید دریافت نماید.

باید مدنظر داشت که بر خلاف تصور عامه، در محاکم قضایی دستورکار دستنویس بسیار باارزشتر از دستورکار تایپ شده است و احتمال شک و تردید در صحت آن بسیار کمتر است. به این ترتیب مهندس ناظر در همان زمان بازدید و پس از بررسی کامل کارگاه دو ورق کاغذ سفید که کاربن بین آنها ست و با گیره کاغذ به هم متصل شده اند بر میدارد و دستورکار مدنظر خود را می نویسد. پس از اتمام کار دو نسخه از دستورکار خواهد داشت، یکی نسخه دستنویس و دیگری کاربنی. هر دو نسخه را مهر و امضاء و نسخه اصلی را پس از توضیحات لازم و تشریح موارد دستورکار به مالک تحویل می نماید و از او می خواهد بر روی نسخه کاربنی این جمله را بنویسد؛ «اصل دستورکار فوق به اینجانب نام و نام خانوادگی ابلاغ و تفهیم گردید.» سپس زیر این جمله نام و نام خانوادگی خود را بنویسد و امضا کند و تاریخ بزند. در مواردی که مالک سواد کمی دارد و اسم و امضای او خوانا نیست بهتر است در کنار امضا انگشت هم بزند.

رسید دستورکاری که به روش فوق گرفته شد نزد ناظر می ماند تا هنگام ثبت گزارش خود در گزارش ذکر کند؛ «دارای پیوست می باشد» و به پیوست گزارش خود آنرا نیز ثبت و پس از ضرب مهر شهرداری یا دفتر خدمات روی گزارش و دستورکار آنها را در بایگانی خود نگه داری کند تا در موقع لزوم به کارش آیند.

ب)جزئیات دستور کار

مهندس ناظر هیچ اجباری به ابلاغ دستورکار به سازنده ندارد. در هیچ منبعی هم ذکری از لزوم ارائه دستورکار توسط مهندس ناظر نرفته است. اما اهمیت ارائه دستورکار زمانی آشکار می شود که پس از حادثه، مهندس ناظر برای دفاع از خود تقلا می کند. زمانی که کارشناس دادگستری مدارک مهندس ناظر را بررسی میکند تا سهم تقصیر او را تعیین کند ارائه گزارشات به تنهایی راهگشا نخواهد بود. در این زمانِ سخت، ناظر نیاز به برگِ برنده ای دارد که با اقتدار بیگناهی خود را اثبات نماید. این برگِ برنده، دستورکارهای او ست. زمانی که کارشناس دادگستری مشاهده می کند مهندس ناظر موضوع مرتبط با حادثه را در دستورکاری به سازنده ابلاغ و راه حل آن را برای جلوگیری از حادثه در همان دستورکار ارائه کرده و از مالک رسید گرفته و متعاقباً مسأله مربوطه را در گزارش خود به شهرداری اعلام نموده است، چاره ای جز تبرئه مهندس ناظر نخواهد داشت. اما چنانکه دیده می شود دستورکار تحت شرایط خاصی نجات بخش مهندس ناظر خواهد بود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

در متن دستورکار تمام مواردی که احساس می شود حادثه ساز خواهند شد باید ذکر شود از جمله؛ لزوم بکارگیری مجری ذیصلاح، استفاده از افراد دارای گواهی مهارت فنی در تمام مراحل، عدم استفاده از کارگران زیر ۱۸ سال و بالای ۶۵ سال، عدم استفاده از کارگران اتباع بیگانه فاقد مجوز کار، الزامِ معرفی و استفاده از مسئول ایمنی در مراحل پرخطر مثل تخریب، گودبرداری و نصب اسکلت، استفاده عوامل اجرایی از لوازم ایمنی مانند کفش، کلاه، عینک و کمربند ایمنی و لزوم تهیه بیمه نامه مسئولیتِ کارفرما. این موارد کلی و عمومی طبق قانون کار و مقررات ملی ساختمان در کلیه کارگاههای ساختمانی اجباری و لازم الاجرا هستند و تکرار آنها در کلیه دستورکارهای مهندس ناظر ضروری و بسیار مفید خواهد بود. در اینجا دو مشکل پیش می آید اول اینکه ممکن است سازنده از دریافت و امضای رسید دستورکار خودداری کند که در این حالت می شود از طریق اظهارنامه قضایی به او ابلاغ قضایی کرد ولی بهتر است ناظر با زبانی نرم به او بفهماند که امضای رسید دستور کار و ادامه دوستانه کار به نفع هر دو طرف است و سازنده در صورت مقاومت به چالشی سخت خواهد افتاد. دوم آنکه ممکن است سازنده دستورکار را رسید و امضا کند ولی به آن عمل نکند. در این صورت ناظر نمی بایست با او درگیر شود یا پافشاری بیش از حد نشان دهد، چرا که اسلحه او قلم اوست و کافی ست در گزارش خود به شهرداری مواردی که رعایت نشده است را به طور کامل ذکر کند و تحت عنوان گزارش خلافدار ثبت نماید.

پس از ذکر موارد کلی و عمومی در دستورکار نوبت به موارد خاص هر مرحله می رسد که پس از بازدید و مشاهده دقیق باید در دستورکار ذکر شود مثلاً علمک گاز که باید قبل از مرحله گودبرداری جابجا شود و یا کابلهای انتقال برق در خیابان که قبل از جرثقیل باید توسط مامورین مربوطه روکشدار شوند و یا نرده های موقت پله ها که باید قبل از شروع سفتکاری نصب شوند و یا حفاظ اطراف چاله آسانسور که پس از اجرای هر سقف باید بلافاصله نصب گردد. جهت روشنتر شدن مطلب نمونه هایی واقعی از دستورکار در هر مرحله از جمله تخریب، گودبرداری، فونداسیون، اسکلت بندی، سقفها، سفتکاری و نازک کاری آماده و در سایت قرار داده خواهد شد. توجه شود که این دستورکارها برای پروژه های خاص و فقط به عنوان نمونه ذکر شده اند و هر مهندس ناظر طبق بازدیدی که انجام می دهد می بایست دستورکاری خاص، ارائه نماید. فقط این نکته مهم باید مدنظر باشد که پس از حادثه، کارشناس زمانی ناظر را تبرئه می کند که دقیقاً به موردی که باعث حادثه شده است، در دستورکار اشاره شده باشد و راه حل رفع و ایمن سازی آن هم ذکر شده باشد.

0

مطالعه مطالب مرتبط زیر توصیه می شود

تحلیل و بررسی جوانب دستور کار مهندس ناظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

--->