http://bayanbox.ir/view/1758744303775306763/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7.jpg

قبل از شروع بکار بایستی مهندس ناظر از مالک درخواست کند که کارگاه را در مقابل حوادث جانی و مالی بیمه نماید. وظیفه ناظر در مساله بیمه آگاهی بخشی به مالکین و سازندگان و افزایش فرهنگ استفاده از بیمه در ساخت و ساز شهری است
در ماده ۱۲ و ۱۳ قانون مسئولیت مدنی صراحت شده است که کلیه کارگاه ها بایستی تحت پوشش بیمه حوادث باشند ، ولی در صورت پافشاری و اصرار ناظر بر الزام قانونی یاد شده، مالکین با مراجعه به شورای انتظامی برای ناظر ایجاد مشکل می کنند. چنانچه مالکی درتهران در مورد عدم ارائه برگ شروع به کار از جانب ناظر به شورای انتظامی مراجعه نموده ، و شکایت از ناظر را مطرح نماید شورای انتظامی رای به این مورد خواهد داد که ناظر بایستی اجازه شروع به کار را داده و در مقابل عدم تهیه بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان توسط مالک را به مراجع ذی صالح گزارش نماید.
در ابتدای پروژه بایستی به مالک گوشزد شود که چنانچه حادثه ای رخ دهد غرامت دیه در ماه های حرام بسیار سنگین و حدود ۲۵۰ میلیون تومان است بنابراین عقل حکم می کند در ابتدای پروژه از بیمه مسئولیت استفاده نماید چرا که حادثه خبر نمی کند، به طور مثال الکترود از جیب جوشکار از طبقه سوم افتاده و به صورت عمودی در سر کارگر فرو رفته و فوت کرده است بنابراین برای جبران چنین خسارات پیش بینی نشده ای بایستی مالک از بیمه مناسب بهره ببرد.
پس بایستی مالک را مجاب کرد که برای سه یا پنج نفر کارگر بی نام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (که صرفا بیمه جانی است) را تهیه نماید. در حدود ۲۸ شرکت بیمه در کشور مشغول به فعالیت می باشند. این شرکت ها به گونه ای کلوز ها را تنظیم می کنند که در موقع رخداد حادثه خسارت مربوطه را پرداخت ننمایند. پرونده های بسیاری از بیمه نامه های شرکت ها بیمه که خسارت پرداخت نشده موجود است که مورد پژوهش قرار گرفته، دلیل اینکه بیمه گر در حادثه به بیمه گزار خسارت نداده ، چه بوده است و ضعف این بیمه نامه ها علی رغم اینکه مالک هزینه نموده و انها را تهیه کرده است چه مواردی می باشد؟
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان شرکت بیمه ایران ۱۶ کلوز دارد ، در حالی که برخی شرکت های بیمه دیگر تا ۳۶ کلوز دارند که در بعضی از موارد کلوزهای بیمه نامه یکدیگر را نقض می کنند. توصیه میشود مالک از بیمه ایران بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان را اخذ نماید ، زیرا کلوزهای آن مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.
به مالک گوشزد شود که با مراجعه به یکی از دفاتر نمایندگی بیمه ایران برای سه یا پنج نفر از کارکنان بیمه بدون نام و با کلوزهای الزامی تهیه کند .

برای مطاله کلوزهای اجباری بیمه ایران مقاله زیر را مطالعه فرمایید
شرح کامل کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه ایران

 

0

مطالعه مطالب مرتبط زیر توصیه می شود

نحوه الزام مالک یا سازنده به تهیه بیمه مسولیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

--->