مهندس سهیل اسمعیلی دورانی افزود: از ابتدای امسال تاکنون با برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی با مسئولان بیمه مرکزی با اصلاح قانون بیمه جدید، در پی نهادینه سازی این مهم هستیم که:

  1. بیمه گذار بیمه های مرتبط با صنعت ساختمان به جای اشخاص حقیقی و حقوقی، مجری صاحب صلاحیت باشد.(بالاخص بیمه تضمین کیفیت) تا بستر مناسبی برای تأیید شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز توسط مجری ذی صلاح فراهم شود.
  2. در راستای نهادینه سازی شفاف سازی و تکریم ارباب رجوع و دسترسی ضابطه مند می بایست :آسان و روشن همه اعضا وذینفعان سازمان به قوانین و مقررات و مأموریت ها و عملکرد سازمان، سایت جدید سازمان باقابلیتهای مناسب طراحی و راه اندازی شده و همچنین، تجمیع سامانه های نرم افزاری را در راستای کنترل ظرفیت و صلاحیت اعضا جهت ارجاع عادلانه به ا عضا در سازمان و دفاتر واجرای سیستم مکانیزه رهگیری مکاتبات برای بهبود خدمت رسانی به اعضا درحالیکه انجام است.

مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص سایر اقدامات طی ۶ ماه نخست سال جاری اظهار کرد:

پیگیری و پیاده سازی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در پیش نویس پیشنهادی قانون جدید بیمه تضمین کیفیت (بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان های مسکونی)،  که شامل:

  1. پیگیری و پیاده سازی قوانین و دستورالعمل های مجریان صاحب صلاحیت در خصوص لحاظ این موارد در پرداخت تسهیلات
  2. از سوی بانک به سازندگان، پیگیری موضوع درج اسامی هر ۴ ناظر در پروانه های ساختمانی و اصلاح وبه روزرسانی فرآیندهای کاری به فراخور مقتضیات سازمانی از جمله اقدامات انجام شده است.

نهادینه سازی تکریم ارباب رجوع و ارتقای فرهنگ بهره وری نیروی کار، پیگیری و پیاده سازی موضوعات نرم افزاری در حوزه معاونت خدمات مهندسی (سازندگان) وتقویت ا رتباطات، پیگیری بهبود روابط و رفع چالش های کاری معاونت های سازمان با همگرایی و تعامل سازمانی و پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای معاونین سازمان ا ز دیگرا قدامات طی ۶ ماهه نخست سال جاری است.

یکی ا ز اقدامات مهم در سال جاری، الکترونیکی شدن دبیرخانه است که موجب سهولت درا رائه خدمات و تکریم ارباب رجوع شده است.

همچنین در سال جاری بر ارتقای فرهنگ سازمانی و تعیین شاخص هایی جهت بهبود فرآیند تصمیم گیری، ا رتقای دانش و مهارت و تجربه اعضای سازمان بیشتر تمرکز شده و در این زمینه اولویت خود را التزام اخلاقی، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی، نهادینه سازی تعهد اجتماعی و مسئولیت پذیری قرار داده ایم.

0

مطالعه مطالب مرتبط زیر توصیه می شود

تفویض بیمه تضمین کیفیت به مجری صاحب صلاحیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

--->