نحوه ارتقاء پروانه اشتغال ناظر و مجری ساختمان

اولین و مهمترین موضوع برای ارتقاء پروانه اشتغال توقف سنوات است که از جدول زیر ( در تهران ) استخراج می شود و باید حتما به سنوات آن دقت کرد . رشته مهندسی ارتقاء پایه صلاحیت توقف سنواتی عمران پایه…

کارشناس ماده ۲۷ نظام مهندسی ساختمان

سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان هر ۳ سال یک بار بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از طرف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با رعایت کامل مفاد این دستور العمل مهندسان واجد شرایط کارشناسی در رشته های مختلف را از بین اعضای خود انتخاب و به آنان ” پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان” اعطا خواهند نمود.

عقد قرار داد با مجری ذیصلاح قبل از تائید شروع به کار

ما راهکاری داریم که مالک یا همان سازنده نتواند مدعی باشد و آن بستگی به زمان عقد قرارداد با سازنده دارد که مطلبی کوتاه را در قرارداد خود با مالک وارد کند. برای اطلاع از این راهکار طلایی متن زیر را مطالعه نمایید.

نحوه ارسال گزارش همجواری و شروع گود برداری

نحوه ارسال گزارش همجواری و شروع گود برداری

ارسال گزارش همجواری به دفاتر خدمات شهری الزامی نیست مگر اینکه ناظر در موارد حساس تشخیص دهد که این امر ضروری است و در آینده کمکی به ناظر می تواند بکند. ولی حتما باید ۷۲ ساعت قبل از خاک برداری اطلاعات مربوطه از طریق کارتابل مهندس طبق این توضیحات به سازمان ارسال گردد.

--->