جلسه ۱۲ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۲ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۲ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بخش دوم از نحوه گزارش نویسی در مرحله گودبردادی(خاکبرداری) http://bayanbox.ir/view/2218715442776411543/12.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه ۱۲ دوره جامع آموزش حقوق مهندس دانلود فایل pdf جلسه ۱۲ دوره جامع آموزش حقوق مهندس…

جلسه ۱۱ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۱ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۱ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بخش اول از نحوه گزارش نویسی در مرحله گودبردادی(خاکبرداری) http://bayanbox.ir/view/1301394820503799088/11.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه ۱۱ دوره جامع آموزش حقوق مهندس دانلود فایل pdf جلسه ۱۱ دوره جامع آموزش حقوق مهندس…

جلسه ۱۰ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۰ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۰ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی شرح آنکه چرا مهندس متعهد به نتیجه است و شرح نوشتن گزارش مرحله تخریب و نحوه نوشتن دستور کار http://bayanbox.ir/view/573579225788506655/10.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه ۱۰ دوره جامع آموزش حقوق…

خاک تیپ ۲ بهتر است یا تیپ ۳؟

خاک تیپ دو بهتر است یا تیپ سه؟ سازندگانی محترمی که حتی یکبار برای ساختمان خود آزمایش خاک انجام داده اند قطعا اصطلاحاتی نظیر تیپ دو، تیپ سه و … را شنیده اند. اما تیپ خاک به کدام خاصیت از…

اقدامات بعد از امضا شروع به کار

اصل پروانه نزد مالک می ماند و میبایست ناظر با تهیه یک کپی از پروانه ساخت و فرم شروع بکار جهت بایگانی مدارک خود نسبت به امضای برگه شروع بکار توسط خود و نیز مالک و مجری اقدام نماید.

کنترل برگ پسماند قبل از شروع به کار

یکی از ضروری ترین مواردی که ناظر باید قبل از دادن شروع به کار کنترل کند، اخذ رسید و شماره سریال کد رهگیری هزینه حمل نخاله پسماند در شهر تهران است. زیرا گزارشات ناظر و برگه شروع بکار بدون ارایه کد رهگیری پسماند در دفاتر الکترونیک ثبت نمی شود

تخریب و گودبرداری پروژه قبل از تائید فرم شروع به کار

در صورتیکه قبل صدور شروع به کار مالک یا سازنده به هر دلیلی کار تخریب یا گودبرداری ملک را آغاز کرده باشد، تا قبل از مستندسازی اقدامات (پیشرفت فیزیکی) صورت گرفته و اطلاع‌رسانی لازم به مراجع ذیربط و کسب تکلیف از آن مراجع و همچنین رفع خطرات احتمالی نباید فرم شروع به کار تائید و صادر گردد.

تحلیل و بررسی جوانب دستور کار مهندس ناظر

تحلیل و بررسی جوانب دستور کار مهندس ناظر

دستور کار یکی از ابزارهای مهندس ناظر برای بیان و تحمیل تفکراتش به سازنده است که می تواند در مواقع اضطراری کمک حال وی نیز باشد . ناظران ملزم به دادن دستور کار نیستند ولی هر موقع ناظر احساس کند که در کارگاه اتفاقاتی ناخوشایند در حال رویدادن است که می تواند باعث بروز مشکلاتی در آینده شود بهتر است دستور کاری در آن زمینه به سازنده داده شود. البته به این موضوع توجه داشته باشید که ضمان ما لم یجب باطل است یعنی دستور کار رافع مسولیت مهندس ناظر نیست ولی می تواند در مجامع حقوقی کمک حالی برای دفاعیات ناظر باشد.

نمونه گزارش مرحله‌ای ناظر در مرحله تخریب

در این نمونه از گزارش مرحله‌ای ناظر با دقت و تدبیر مناسب و آینده نگری نکات خظرناکی که در در حین تخریب ممکن است حادثه ساز شود را به شهرداری گزارش می دهد. و بدین ترتیب علاوه بر اینکه وظیفه قانونی خود را انجام داده می توان گفت که خود را از خطر احتمالی رهایی داده است.

نمونه گزارش مرحله‌ای ناظر هنگام گود برداری

نمونه گزارش مرحله‌ای ناظر زمانی که نکات پر خطری را در پروژه مشاهده می کند و احتمال می دهد هر لحظه مشکلاتی از آن بابت پدید آید. و موظف کردن شهرداری به انجام آن

موارد مهم دستور کار تجهیز کارگاه و تخریب

قبل از شروع تخریب بهترین زمان برای ابلاغ اولین دستورکار به مالک فرا می رسد. به دلیل حساس بودن و حادثه خیز بودن مرحلۀ تخریب، دقت در نگارش این دستورکار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

نکات اجرایی عبور و مرور به هنگام اجرای عملیات ساختمانی

قبل از شروع عملیات ساختمانی باید نکات اجرایی عبور و مرور و عملیاتی برای حفظات ایمنی اتخاذ گردد تا شاهد حوادث ناشی از کوتاهی مجریان ساختمانی نباشیم

نحوه ارسال گزارش همجواری و شروع گود برداری

نحوه ارسال گزارش همجواری و شروع گود برداری

ارسال گزارش همجواری به دفاتر خدمات شهری الزامی نیست مگر اینکه ناظر در موارد حساس تشخیص دهد که این امر ضروری است و در آینده کمکی به ناظر می تواند بکند. ولی حتما باید ۷۲ ساعت قبل از خاک برداری اطلاعات مربوطه از طریق کارتابل مهندس طبق این توضیحات به سازمان ارسال گردد.

خلاصه ای از شرح ماوقع پرونده ریزش ساختمان

خلاصه ای از شرح ماوقع پرونده ریزش ساختمان

در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ در یکی از پروژه های ساختمانی واقع در منطقه شهران تهران متاسفانه مالک بدون اخذ برگ شروع به کار از مهندس ناظر و بدون اطلاع دادن به او اقدام به تخریب و گودبرداری میکند

--->