جلسه ۱۰ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۰ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۱۰ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی شرح آنکه چرا مهندس متعهد به نتیجه است و شرح نوشتن گزارش مرحله تخریب و نحوه نوشتن دستور کار http://bayanbox.ir/view/573579225788506655/10.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه ۱۰ دوره جامع آموزش حقوق…

تخریب و گودبرداری پروژه قبل از تائید فرم شروع به کار

در صورتیکه قبل صدور شروع به کار مالک یا سازنده به هر دلیلی کار تخریب یا گودبرداری ملک را آغاز کرده باشد، تا قبل از مستندسازی اقدامات (پیشرفت فیزیکی) صورت گرفته و اطلاع‌رسانی لازم به مراجع ذیربط و کسب تکلیف از آن مراجع و همچنین رفع خطرات احتمالی نباید فرم شروع به کار تائید و صادر گردد.

اخذ تعهدنامه رعایت موارد ایمنی از مالک قبل از تائید فرم شروع به کار

توصیه می گردد ناظر ساختمان، جهت مصون ماندن از آن بخش از تبعات حقوقی مربوط به حوزه ایمنی کارگاه، که متوجه وی می‌باشد، قبل از تائید فرم شروع به کار مالک را متعهد و ملزم به رعایت مقررات ایمنی نماید. در این صورت باید صورتجلسه ای تنظیم شده و کتباً به مالک ابلاغ گردد.

بازدید از تجهیز کارگاه قبل از تائید فرم شروع به کار

🔹توصیه می گردد ناظر قبل از ثبت گزارش شروع به کار، وضعیت تجهیز کارگاه را کنترل و بعد از اطمینان از تکمیل نواقص احتمالی، شخصاً فرم شروع به کار را در دفاتر الکترونیک شهر ثبت نماید. 🔹توصیه می‌گردد که در…

نجات ناظر در سالهای بهره برداری توسط گزارش

ا توجه به گستردگی خطرات ساختمانی و از آن مهمتر پیچیدگی مسائل حقوقی، لازم است ناظر در تهیه گزارشات مرحله‌ای علاوه بر پیش بینی احتمال وقوع حوادث ساختمانی در زمان ساخت، به خطراتی که ممکن است در دوران بهره‌برداری از ساختمان رخ دهند و به نوعی پای وی را به محاکم قضایی بکشانند توجه نماید.

تحلیل و بررسی جوانب دستور کار مهندس ناظر

تحلیل و بررسی جوانب دستور کار مهندس ناظر

دستور کار یکی از ابزارهای مهندس ناظر برای بیان و تحمیل تفکراتش به سازنده است که می تواند در مواقع اضطراری کمک حال وی نیز باشد . ناظران ملزم به دادن دستور کار نیستند ولی هر موقع ناظر احساس کند که در کارگاه اتفاقاتی ناخوشایند در حال رویدادن است که می تواند باعث بروز مشکلاتی در آینده شود بهتر است دستور کاری در آن زمینه به سازنده داده شود. البته به این موضوع توجه داشته باشید که ضمان ما لم یجب باطل است یعنی دستور کار رافع مسولیت مهندس ناظر نیست ولی می تواند در مجامع حقوقی کمک حالی برای دفاعیات ناظر باشد.

موارد مهم دستور کار تجهیز کارگاه و تخریب

قبل از شروع تخریب بهترین زمان برای ابلاغ اولین دستورکار به مالک فرا می رسد. به دلیل حساس بودن و حادثه خیز بودن مرحلۀ تخریب، دقت در نگارش این دستورکار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

--->