نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت توسط نظام مهندسی

نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت توسط نظام مهندسی

آخرین نحوه پرداخت حق الزحمه توسط سازمان نظام مهندسی برای عقد قرارداد نظارت (اولین قرارداد-پرداختی اول ) برای کارهای تک ناظره و همچنین چهار ناظره به شرح زیر می باشد: صدور پروانه ساختمان                 ۵۰ درصد اتمام عملیات فونداسیون       …

جلسه ۵ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۵ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۵ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بخش دوم از کنترل های مهندس ناظر از زمان ارجاع کار نظارت تا زمان شروع بکار و شرح بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان http://bayanbox.ir/view/7564588181239849767/5.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه…

جلسه ۴ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۴ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۴ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بخش اول از کنترل های مهندس ناظر از زمان ارجاع کار نظارت تا زمان شروع بکار http://bayanbox.ir/view/3426776807858604946/4.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه ۴ دوره جامع آموزش حقوق مهندس دانلود فایل…

دانلود فایل قابل ویرایش قرارداد نظارت و نحوه تغییرات به نفع ناظر

در رابطه با راه اینکه چگونه می توان به بهانه مجری ذیصلاح شروع به کار نداد و در مجامع کیفری محوم نشد. در اینجا راهکاری ارایه می دهیم که ناظران عزیز دچار مشکلی نشوند.

مشاهده و دانلود قرارداد نظارت بر اجرای کار

مشاهده و دانلود قرارداد نظارت بر اجرای کار

ا توجه به اینکه قبل از اخذ جواز ساخت می بایست قراردادی فی ما بین ناظر و سازنده منعقد گردد و در دفتر خدمات شهرداری ثبت شود؛ تصویر قراردادهای نظارت که فی مابین ناظر و مالک منعقد می گردد جهت مشاهده و دانلود در سایت قرار داده شده است.

--->