کنترل برگ پسماند قبل از شروع به کار

یکی از ضروری ترین مواردی که ناظر باید قبل از دادن شروع به کار کنترل کند، اخذ رسید و شماره سریال کد رهگیری هزینه حمل نخاله پسماند در شهر تهران است. زیرا گزارشات ناظر و برگه شروع بکار بدون ارایه کد رهگیری پسماند در دفاتر الکترونیک ثبت نمی شود

بازدید از تجهیز کارگاه قبل از تائید فرم شروع به کار

🔹توصیه می گردد ناظر قبل از ثبت گزارش شروع به کار، وضعیت تجهیز کارگاه را کنترل و بعد از اطمینان از تکمیل نواقص احتمالی، شخصاً فرم شروع به کار را در دفاتر الکترونیک شهر ثبت نماید. 🔹توصیه می‌گردد که در…

دانلود فایل قابل ویرایش قرارداد نظارت و نحوه تغییرات به نفع ناظر

در رابطه با راه اینکه چگونه می توان به بهانه مجری ذیصلاح شروع به کار نداد و در مجامع کیفری محوم نشد. در اینجا راهکاری ارایه می دهیم که ناظران عزیز دچار مشکلی نشوند.

خلاصه ای از شرح ماوقع پرونده ریزش ساختمان

خلاصه ای از شرح ماوقع پرونده ریزش ساختمان

در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ در یکی از پروژه های ساختمانی واقع در منطقه شهران تهران متاسفانه مالک بدون اخذ برگ شروع به کار از مهندس ناظر و بدون اطلاع دادن به او اقدام به تخریب و گودبرداری میکند

--->