جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۶ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۶ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بیمه مسئولیت مدنی مالک در قبال اموال – بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر و طراح ، و بیمه سالهای قبل و در حین ساخت برای مهندسین مجری ذیصلاح.…

جلسه ۵ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۵ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۵ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بخش دوم از کنترل های مهندس ناظر از زمان ارجاع کار نظارت تا زمان شروع بکار و شرح بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان http://bayanbox.ir/view/7564588181239849767/5.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه…

پیمانکار ساخت کیست ؟

در آیین‌نامه کنترل ساختمان به‌ جای مجری ذیصلاح (که در ادوار گذشته هیچ‌گاه در جایگاه واقعی خود ایفای نقش ننمود) تعریف جدیدی تحت عنوان “پیمانکار ساخت” ارائه ‌شده است. که در ادامه به شرح وظایف آن می پردازیم

راهنمای ثبت قرارداد مهندس مجری در سامانه شهرداری و نظام مهندسی

راهنمای ثبت قرارداد مهندس مجری در سامانه شهرداری و نظام مهندسی

ناظرین باید توجه کنند تایید نهایی مجری ذی صلاح شامل ۸ مرحله زیر است و فقط وقتی مجری به مرحله ۸ برسد می توان او را به عنوان مجری ذیصلاح قلمداد کرد

--->