جلسه ۴ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۴ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۴ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی بخش اول از کنترل های مهندس ناظر از زمان ارجاع کار نظارت تا زمان شروع بکار http://bayanbox.ir/view/3426776807858604946/4.mp3 دانلود فایل mp3 جلسه ۴ دوره جامع آموزش حقوق مهندس دانلود فایل…

نحوه صدور پروانه ساختمانی

مالک پس از تهیه نقشه ها بایستی جهت انتخاب ناظرین به نظام مهندسی مراجعه نماید. برخلاف مهندسین طراح و مجری ذیصلاح انتخاب ناظر با مالک نمی باشد و انتخاب ناظر به صورت حاکمیتی است و توسط سازمان نظام مهندسی معرفی می شود.

عقد قرار داد با مجری ذیصلاح قبل از تائید شروع به کار

ما راهکاری داریم که مالک یا همان سازنده نتواند مدعی باشد و آن بستگی به زمان عقد قرارداد با سازنده دارد که مطلبی کوتاه را در قرارداد خود با مالک وارد کند. برای اطلاع از این راهکار طلایی متن زیر را مطالعه نمایید.

دانلود فایل قابل ویرایش قرارداد نظارت و نحوه تغییرات به نفع ناظر

در رابطه با راه اینکه چگونه می توان به بهانه مجری ذیصلاح شروع به کار نداد و در مجامع کیفری محوم نشد. در اینجا راهکاری ارایه می دهیم که ناظران عزیز دچار مشکلی نشوند.

مشاهده و دانلود قرارداد نظارت بر اجرای کار

مشاهده و دانلود قرارداد نظارت بر اجرای کار

ا توجه به اینکه قبل از اخذ جواز ساخت می بایست قراردادی فی ما بین ناظر و سازنده منعقد گردد و در دفتر خدمات شهرداری ثبت شود؛ تصویر قراردادهای نظارت که فی مابین ناظر و مالک منعقد می گردد جهت مشاهده و دانلود در سایت قرار داده شده است.

--->