جلسه ۳ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۳ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۳ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی تعریف نظارت مستمر ، نظارت مقیم و نظارت عالیه و اشاره مختصری به مسئولیت های آن ها http://bayanbox.ir/view/9143684801443021272/3.mp3   دانلود فایل mp3 جلسه ۳ دوره جامع آموزش حقوق مهندس…

جلسه ۲ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۲ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۲ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی نحوه صدور پروانه ساختمانی و اشاره ای به مسئولیت های مهندسین ناظر رشته های مختلف http://bayanbox.ir/view/5904764179030848162/2.mp3   دانلود فایل mp3 جلسه ۲ دوره جامع آموزش حقوق مهندس دانلود فایل…

نحوه ارتقاء پروانه اشتغال ناظر و مجری ساختمان

اولین و مهمترین موضوع برای ارتقاء پروانه اشتغال توقف سنوات است که از جدول زیر ( در تهران ) استخراج می شود و باید حتما به سنوات آن دقت کرد . رشته مهندسی ارتقاء پایه صلاحیت توقف سنواتی عمران پایه…

کارشناس ماده ۲۷ نظام مهندسی ساختمان

سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان هر ۳ سال یک بار بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از طرف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با رعایت کامل مفاد این دستور العمل مهندسان واجد شرایط کارشناسی در رشته های مختلف را از بین اعضای خود انتخاب و به آنان ” پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان” اعطا خواهند نمود.

تقاضای مالک برای امضا شروع بکار

▪️امضای فرم شروع بکار به معنی اطلاع و اجازه ناظر نسبت به شروع عملیات ساختمانی ست. در اغلب پروژه ها بلافاصله پس از صدور پروانۀ ساختمانی مالک برای اخذ مجوز شروع بکار (مهر و امضای فرم شروع عملیات ساختمانی) به مهندس ناظر مراجعه می نماید. در این زمان مهندس ناظر می تواند امضای شروع بکار را منوط به رعایت این چهار مورد کلیدی کند:

تئوری ناظر اختیاری

تئوری ناظر اختیاری

کسانی که پیش نویس را قبول دارند که اندک هم هستند و بیشتر در شهرداری هستند نمی دانم چه ذهنیتی دارن برام سوال شده چه فکری کردند که مالک خودش ناظر انتخاب کنه و پیمانکار و بازرس و پول همه هم دست اون باشه اونوقت چی می شه ؟دقیقا برگشت به گذشته قبل ارجاع در سال ۹۲ برای برگه فروشی التماس مالک میکردیم و باید برده اون باشی و بازرسان نیز در قدیم اسم انها دفتر فنی اطراف شهرداری بودند که از مهندسان برگه می خریدند به شرط عدم دخالت در کار تا نظر مالک را جلب کنند مهندس خوب مهندسی بود که اصلا کار ی به کار نداشته باشه و حتی ادرس ملک را نداند

--->