جلسه ۲ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۲ آموزش حقوق مهندسی

جلسه ۲ دوره جامع آموزش حقوق مهندسی استاد بزرگوار مهندس میررضوی نحوه صدور پروانه ساختمانی و اشاره ای به مسئولیت های مهندسین ناظر رشته های مختلف http://bayanbox.ir/view/5904764179030848162/2.mp3   دانلود فایل mp3 جلسه ۲ دوره جامع آموزش حقوق مهندس دانلود فایل…

ارائه پایان کار ساختمان منوط به گواهینامه واکنش در برابر آتش برای نمای ساختمان

شرایط جدید صدور پایان کار ساختمان از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶ ارائه پایان کار ساختمان منوط به ارائه گواهینامه واکنش در برابر آتش برای نمای ساختمان است.

نحوه صدور پروانه ساختمانی

مالک پس از تهیه نقشه ها بایستی جهت انتخاب ناظرین به نظام مهندسی مراجعه نماید. برخلاف مهندسین طراح و مجری ذیصلاح انتخاب ناظر با مالک نمی باشد و انتخاب ناظر به صورت حاکمیتی است و توسط سازمان نظام مهندسی معرفی می شود.

--->