تبعات واگذاری پروانه اشتغال نظام مهندسی

تبعات واگذاری پروانه اشتغال نظام مهندسی

شرایط متفاوت مهندسین دارای پروانه اشتغال از نظر وضعیت شغلی، صلاحیت و پایه پروانه و کاراکتر شخصیتی، ایشان را از حیث چگونگی بهره‌برداری از پروانه اشتغال خود به سه گروه عمده تقسیم می‌نماید: گروه اول افرادی هستند که به هر…

نحوه ارتقاء پروانه اشتغال ناظر و مجری ساختمان

اولین و مهمترین موضوع برای ارتقاء پروانه اشتغال توقف سنوات است که از جدول زیر ( در تهران ) استخراج می شود و باید حتما به سنوات آن دقت کرد . رشته مهندسی ارتقاء پایه صلاحیت توقف سنواتی عمران پایه…

--->