نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت توسط نظام مهندسی

نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت توسط نظام مهندسی

آخرین نحوه پرداخت حق الزحمه توسط سازمان نظام مهندسی برای عقد قرارداد نظارت (اولین قرارداد-پرداختی اول ) برای کارهای تک ناظره و همچنین چهار ناظره به شرح زیر می باشد: صدور پروانه ساختمان                 ۵۰ درصد اتمام عملیات فونداسیون       …

نحوه صدور پروانه ساختمانی

مالک پس از تهیه نقشه ها بایستی جهت انتخاب ناظرین به نظام مهندسی مراجعه نماید. برخلاف مهندسین طراح و مجری ذیصلاح انتخاب ناظر با مالک نمی باشد و انتخاب ناظر به صورت حاکمیتی است و توسط سازمان نظام مهندسی معرفی می شود.

دانلود فایل قابل ویرایش قرارداد نظارت و نحوه تغییرات به نفع ناظر

در رابطه با راه اینکه چگونه می توان به بهانه مجری ذیصلاح شروع به کار نداد و در مجامع کیفری محوم نشد. در اینجا راهکاری ارایه می دهیم که ناظران عزیز دچار مشکلی نشوند.

مشاهده و دانلود قرارداد نظارت بر اجرای کار

مشاهده و دانلود قرارداد نظارت بر اجرای کار

ا توجه به اینکه قبل از اخذ جواز ساخت می بایست قراردادی فی ما بین ناظر و سازنده منعقد گردد و در دفتر خدمات شهرداری ثبت شود؛ تصویر قراردادهای نظارت که فی مابین ناظر و مالک منعقد می گردد جهت مشاهده و دانلود در سایت قرار داده شده است.

--->