فرم قابل ویرایش گزارش مرحله ایی ناظر

گزارش مرحله ای ناظر دارای دو صفحه است از آنجا که در طول یک دوره نظارت تعداد زیادی گزارش ارسال می گردد لذا بنده این گزارش را در فرمت اکسل طراحی نمودم تا نکات تکراری را در آن ثبت کنم و فقط در هر مرحله موارد جدید را ویرایش کنم.

نمونه گزارش مرحله‌ای ناظر در مرحله تخریب

در این نمونه از گزارش مرحله‌ای ناظر با دقت و تدبیر مناسب و آینده نگری نکات خظرناکی که در در حین تخریب ممکن است حادثه ساز شود را به شهرداری گزارش می دهد. و بدین ترتیب علاوه بر اینکه وظیفه قانونی خود را انجام داده می توان گفت که خود را از خطر احتمالی رهایی داده است.

نمونه گزارش مرحله‌ای ناظر هنگام گود برداری

نمونه گزارش مرحله‌ای ناظر زمانی که نکات پر خطری را در پروژه مشاهده می کند و احتمال می دهد هر لحظه مشکلاتی از آن بابت پدید آید. و موظف کردن شهرداری به انجام آن

خلاصه ای از شرح ماوقع پرونده ریزش ساختمان

خلاصه ای از شرح ماوقع پرونده ریزش ساختمان

در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ در یکی از پروژه های ساختمانی واقع در منطقه شهران تهران متاسفانه مالک بدون اخذ برگ شروع به کار از مهندس ناظر و بدون اطلاع دادن به او اقدام به تخریب و گودبرداری میکند

--->